stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Eenheid van Geest versus Eenheid in de Geest

De onderstaande tekst is de rede die Cornelis van Hal heeft gehouden op 21 augustus 2009 in Werkhoven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met als thema: Eenheid van Geest versus Eenheid in de Geest.

 

Eenheid van Geest versus Eenheid in de Geest

Werkhoven, 21 augustus 2009
Cornelis van Hal

Goede morgen allemaal,

Het is erg leuk en prettig verassend te zijn uitgenodigd enkele woorden en gedachten te delen met u allen vandaag hier aanwezig.

De directe aanleiding hiervoor was een email van mevr. Karen Huigsloot met het verzoek zo te doen vanwege een boekje dat ik heb geschreven. En waar een lijn doorloopt van de werking van Gods heilige (perfecte) Geest, die naar mijn persoonlijk inzicht parallel loopt met het thema van vandaag; de eenheid VAN geest versus de eenheid IN geest.

Het boekje met de titel “Zoeken en Jagen” is bedoeld als een vingerwijzing voor de individuele zoeker en jager naar de diepere betekenis en werking van Gods Heilige Geest.

Zo dus, in antwoord op dit verzoek wilde ik per email bevestigen dat ik bereid was mijn gedachten hierover te delen. Hierbij liep ik zo hard van stapel, dat in plaats van een simpel ja of nee antwoord, een heel relaas over het onderwerp in de email ontstond in plaats van het bedoelde antwoord. Toen ik mij dit realiseerde moest ik spontaan om mezelf lachen en onmiddellijk in zelfspot schreef ik het volgende:
O jé, mijn ego komt mij wild enthousiast voorbij galopperen. Ik zie hem gaan en schud mijn hoofd in mededogen. Ik roep hem nog na ... hier, hier, hier is de onderwijzende geest van God. Maar hij luistert niet en vol enthousiasme in galop verdwijnt hij uit het gezichtsveld. Ondertussen geniet ik het liefdevolle onderwijs van mijn leider in de geest. Maar na enige tijd, ... hallo, daar staat mijn ego geparkeerd langs de weg, niet wetend wat te doen. Ik ga naar hem toe en liefdevol strijk ik hem langs zijn wilde manen en fluister in zijn oor: kom maar joh, het komt wel goed. En dan vertel ik hem van mijn ervaringen terwijl in de leer bij Gods Geest... En hij luistert en geniet van mijn innerlijke vermaningen, hij voelt zich weer thuis... Het zal mij benieuwen hoe lang mijn ego zo medewerkt en zich aanpast, eer hij opnieuw wild en onbesuisd er vandoor rent. Tja, is ons ego al zover onder controle om dat niet meer te doen? Ja, groter is diegene met zelfcontrole, dan diegene die een stad verovert !!!

Na deze soberende ervaring heb ik dan uiteindelijk het bedoelde emailtje verzonden.

 

Nu even een kleine uiteenzetting van mijn boek om aan te geven uit welke hoek de wind waait die hier wordt aangewakkerd.

Nu ik bezig ben met het thema van deze dag, realiseer ik me dat mijn boek niet gericht is aan publiek in het algemeen. Doch aan diegenen die het potentieel hebben zich vrij te kunnen maken van de eenheid van Geest en de overstap te verwezenlijken naar een eenheid in de Geest. Het is als het stappen uit een poel van stilstaand water zonder leven en het zich werpen in het stromende water van een rivier vol van leven. Een rivier waarvan de stroming een ieder individu leidt naar de voorbestemde en voorgeplande destinatie !!!

Het boek “Zoeken en Jagen” is bedoeld een tussenfase te zijn, een brug als men wil, naar een volgende levensfase...

Als het achterlaten van een erfenis ... waarin de mogelijkheid schuilt om de eenheid In de Geest te vinden door individuele inspanning en overgave...

In zulk een situatie is het dat realisatie plaats vindt en herkenning van het feit dat bij elke verandering de geest trouw blijft en bij ons staat!!

Filosoferen is een goed hulpmiddel en bevordert acceptatie van veranderingen in ons leven en ook de groei en ontwikkeling in het nieuwe...

Ja, het is geweldig fijn als we in staat worden gesteld veel te kunnen leren en begrijpen van een Vader die ons echt liefheeft. Hij verlangt echter ook van ons dat we constant bezig zijn met het ontwikkelen van een grotere kennis van zijn werken. En we kunnen dit mede vaststellen uit het woord dat Jezus richtte tot zijn ouders, toen Hij zei: weten jullie dan niet dat Ik de werken van mijn Vader moet doen?

In mijn boek stel ik, dat wie niet leren wil, valt af! Rijst de vraag: valt af van wat? Deze ziel valt dan af voor kortere of langere tijd van de directe eenheid In Geest situatie.

De Godsgeest die kennis aanmoedigt gaat verder en laat onbegrip achter in de vertrouwde handen van Zijn Wetgeving.

Doch altijd is er de mogelijkheid zich te keren tot de Geest waar de ziel eenheid IN kan vinden en dan kan doorgaan op het pad waar men door eenheid IN de Geest kennis kan opdoen op allerlei gebied ... En het Urantia Boek onthult een voor ons flink deel van de economie waarmee de Vader werkt.

Het is de liefde van de Vader in ons, die een goede wil bevordert en in onze studie van Hem alle gegevens op een rijtje zet, ter onthulling van zijn werken.

En Zijn werken dragen er ook zorg voor dat wordt voldaan aan de belofte die is vermeld in Romeinen 8, 28. ( voor hen die de Vader vanwege voorbestemming liefhebben werken alle dingen ten goede, ook negatieve zaken worden dusdanig aangewend dat een positief resultaat wordt bereikt).

Het is o.a. hierover dat Jezus sprak en zei: bij de Vader is alles mogelijk...

Het is ook Zijn Liefde die een ziel kan bevorderen, welke in de ogen van anderen niet zo begaafd is met de nodige intelligentie om begrip en kennis aan te kweken. Hij installeert dan een liefde die aan alles voldoet... Waardoor op dit vrijgemaakte pad toch een steeds hechtere band met Hem wordt mogelijk gemaakt.

Dit feit werd ook aangegeven door de apostel Johannes .

Tijdens zijn leven op latere leeftijd werd hij geplaagd met lichamelijke gebreken en kon op gegeven moment niet meer lopen. Men moest hem dragen naar bijeenkomsten en hij wilde meestal dat men hem neerlegde bij de deuringang zodat hij de broeders en zusters kon verwelkomen. Hij sprak dan tot hen en vaak zei hij dan: kinderen hebt elkander lief !!

Zo vaak placht hij dat te zeggen, dat sommigen vonden dat het storend was en waarschijnlijk ook dachten dat zijn hoge leeftijd of ziekte hem enigszins beroofd had van zijn verstandelijke vermogens.

Hij werd dan ook daarop aangesproken en berispend gevraagd waar dat gezeur over elkander liefhebben voor nodig was. Waarop hij antwoordde: Hebt elkander lief want daarmee is aan alle wet voldaan...

Ook weer een vingerwijzing, dat liefde een garantie is voor alle komen en gaan in de economie en het Rijk van de Vader...

Ook Jezus zei te zijn gekomen om aan alle wet te voldoen. Ook Hij sprak vaak over de allerbelangrijkste eigenschap, welke liefde is.

Vandaar ook mijn stelling, dat alle werken en alle economie van de Vader die we kunnen begrijpen uit de bijbel, en in meer detail uitgewerkt is in het Urantia Boek, alleen kunnen bestaan en functioneren vanwege liefdevolle, egoloze inspanningen. Inspanningen welke we zo overduidelijk zien vermeld in de inhoud van vele functionaliteiten uit het Urantia Boek.

Deze allesomvattende liefde wens ik u allen toe vandaag en alle dagen te komen, zodat aan alle wet wordt voldaan en een ieder ook kan reizen naar de voorbestemde en voorbereidde plaats, die voor ieder individueel bestemd is en verborgen in de D.N.A. van de toekomst.

Het is ook fijn wanneer men zich realiseert dat er zich op dit pad ook rustplaatsen bevinden, bij en met mensen die de werking van individuele eenheid IN Geest kennen en ervaren...

Voor diegenen nu, die eenheid IN Geest nog steeds zoeken, is het soms noodzakelijk zich af te zetten van een eenheid VAN geestsituatie waarin zij verkeren en die de gewoonte heeft langzaam maar zeker in te sluipen via allerlei patronen van het dagelijks leven waaraan we deelnemen...

Ja, het gevaar dat schuilt in eenheid VAN geest is de ontwikkeling van dogma met daarin sluimerend een dominante beweging welke langzaam maar zeker leidt tot een dwangmatig gecreëerde conformiteit... Het is vaak het resultaat van onzekere terughoudendheid ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Met als gevolg; het willen handhaven van regels waarbinnen men zich veilig voelt.

Daar en boven zijn er soms de valse gevoelens van saamhorigheid, welke kunnen worden versterkt door het vasthouden aan allerlei oude cultuur en rituelen... Men kan dit o.a. vaststellen als men het proces beziet van de overgang van het oude testament naar het nieuwe testament...

Daar wordt het duidelijk hoe moeilijk het was voor de apostelen om gewoontes en de cultuur met de rituelen achter te laten en uit de nieuwe blijde boodschap een vooruitstrevende beweging te maken. Een beweging die zou moeten leiden naar een positie van...

Het werken in de eenheid IN Geest.

Want het is deze eenheid IN Geest, die vooruitgang brengt en nieuwe dingen ontdekt en ook zorgt voor het constante vernieuwen van het individu. Tevens verzorgt de IN de geest positie het constante in stand houden van de nieuwe verkregen kennis en vaardigheden...

Wanneer Eenheid VAN geest zou kunnen spreken, stel ik me zo voor dat het zou klinken als: Je moet hier blijven en hetzelfde doen als ik! Want ja, eenheid VAN geest werkt dominantie in de hand...versus..

Eenheid IN de Geest, welke waarschijnlijk zou zeggen: Laten we samen werken voor zolang als het nodig is... Zij die de leiding van en de lering van de Christus van God volgen, van hen spreekt de bijbel dat hun komen en gaan vrij zal zijn...

Er is een boek geschreven door abd-ru-shin, getiteld: “In the light of truth”. Welke zijn beeld weergeeft omtrent dit vrije komen en gaan, welke bestaat uit het in vrijheid bewegen tussen de diverse plateaus of werelden van de creatie al naar gelang van de ontwikkeling en staat van het zijn IN de Geest...

Ook weer een zienswijze die wordt verduidelijkt in het Urantia Boek in meer detail. Dit kan o.a. gehaald worden in de gegevens uit The celestial artisans (paper 44: 8 page 424)

In deze vrijheid kan een ieder die eenheid IN de geest bezit (dus ook vol van liefde is) zijn of haar specifieke weg ontdekken die zich bij iedere voorwaartse stap opnieuw onthult en dus verder “Zoeken en Jagen” (klein beetje ego hier) naar identiteit, welke wordt onthuld door God ( Apocalyps) in de bijvoorbeeld D.N.A.

Want eenieder is ook voorzien van een individuele, door God voorbestemde en geplande positie (destinatie). Deze voorgeplande destinatie kunnen we ook herkennen in het FEIT dat nu al ziektebeelden van de toekomst gehaald kunnen worden uit D.N.A. en genen en r.n.a. en wat dies meer zij...

De vele mansions (woningwerelden red.) waar Jezus van sprak en waar Hij beloofde een plaats voor ons gereed te maken. En de benodigde ontwikkeling hiervoor vindt dus plaats wanneer men de eenheid VAN geest en de eenheid IN de geest uit elkaar kan houden.

En in volle bewustzijn van de situatie waarin men zich ten opzichte van deze twee bevindt, wanneer het onze directe omgeving aangaat, ook stappen kan ondernemen die een positief effect als gevolg hebben.

Krachten bundelen is noodzakelijk om ervaringen in eerstgenoemde eenheid Van geest te kunnen doorstaan en ook voor het daaropvolgend proces: het zich afzetten in de richting van de eenheid IN geest...

Van waar men duidelijk een hechtere communicatie ontwikkelt met o.a. the Thought Adjuster (Gedachtenrichter red.), zoals beschreven in het Urantia Boek.

Het is duidelijk dat, waar grote eenheid Van geest heerst ook velen verstrikt kunnen geraken als zij niet sterk en moedig genoeg zijn om te zoeken en te jagen naar de verdere horizon...

Uitgaande van het feit dat onze Vader een planmaker is en daarboven ook bouwkundig, kan men aannemen (en dat is mijn persoonlijke overtuiging), dat al onze ervaringen (goed en slecht) er toe leiden dat we de door God voorbestemde kwaliteit en standaard zullen bemachtigen.

En als we verstrikt zijn in de eenheid VAN geest reizen we dus niet meer, doch zijn beland in een situatie waar we ervaringen opdoen die ons bewustzijn versterkt tot het moment waarop we opnieuw worden geactiveerd om open te staan voor verdere wandelingen in de eenheid IN de geest.

Want eenheid VAN geest reist niet, het houdt vast aan het oude...

Een mooi voorbeeld van de kracht en inzichten die sterker zijn in de eenheid IN geest versus de eenheid VAN geest, is in het verschil dat men kan zien in de evangelisatie van de twee apostelen Paulus en Petrus ...

Paulus had Jezus nooit ontmoet in den vleze en handelde en onderwees vanuit de eenheid IN Geest welke zich had ontwikkeld tijdens zijn loopbaan IN de Geest.

En Petrus onderkende dit en zei hierover: Paulus heeft Hem nooit ontmoet en toch kan hij zo veel beter beschrijven hoe de Geest van God werkt...

Hieruit kunnen we concluderen hoe moeilijk het soms kan zijn zich los te maken (zelfs voor Petrus die zolang bij Jezus in de leer was geweest) van dogmatische invloeden die voortkomen uit een verleden waar een eenheid VAN geest sterk aanwezig is geweest.

Ook hier is weer een indicatie dat voor het ontwikkelen van begrip in de eenheid IN Geest eerst een sterke wil aanwezig moet zijn om het oude achter te laten.

Het is een privilege, gezien in het licht van voorbestemmingsplannen, dat we in staat worden gesteld te kiezen voor een IN de Geest contact, zodat we onszelf niet hoeven te limiteren in begrip van de werking van Gods Geest en aangevoerd kunnen worden tot steeds hogere regionen in Zijn Rijk !!

 

Ik dank u allen voor uw aandacht voor dit onderwerp en wens u veel succes op uw individuele reis in een goede IN de Geest relatie.

En natuurlijk vandaag een prettige dag in communicatie !

 


Het programma van de Jaarlijkse bijeenkomst 2009 kunt u hier bekijken.