stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Beschermengelen

Dit is de lezing die Henry Mensink heeft gehouden tijdens de landelijke Urantiadag op 21 augustus 2011 bij Samaya te Werkhoven.
Zijn verhaal ging over “Beschermengelen”.

 

Beschermengelen

Werkhoven, 21 augustus 2011
Henry Mensink

Beste mensen,

hartelijk welkom op deze stralende Urantiadag. Niet alleen schijnt de zon buiten maar ook hier binnen schijnt de zon uitbundig en hebben we allen een engel in ons hart dan wel om ons heen.

Ik wil eerst even stilstaan bij de ramp die zich in Afrika voltrekt. Ook wil ik even met mijn gedachten bij de mensen en hun familie en vrienden die op Pukkelpop zijn geweest. Ook daar of misschien wel juist daar zijn engelen bezig. Mijn zoon en dat lijkt van een heel orde, is de hele week al als vrijwilliger bezig op X-Noizz-Flevofestival. Een rock- en popfestival bij Bussloo in de buurt van Deventer. Ik kreeg deze week een mail van hem met de vraag of ik samen met hem naar de dienst deze morgen wilde gaan. Het zal wel een praisedienst zijn neem ik aan. Helaas kon ik niet, anders was ik zeker gegaan. Nu is mijn vrouw er. Zij zijn op een heel andere manier met hun geloof bezig. Anders, niet slechter of beter en ook daar zijn beschermengelen in groten getale aanwezig. Nu dan naar de kern van mijn lezing.

Bioloog Johannes von Uexküll heeft beweerd dat hoe de wereld eruitziet, voor elk organisme verschilt. Het wordt namelijk bepaald door het anatomisch gestel van het organisme. Door de bouw van het lichaam van de kat, ziet de kat alles op z′n kats en door de bouw van het lichaam van de zwaardvis ziet de zwaardvis alles op zijn zwaardvis′s. Als we de anatomische structuur van een diersoort precies kennen, bezitten we alle noodzakelijke gegevens om zijn specifieke manier van ervaring te reconstrueren. Dat biedt perspectieven zou je zeggen.

In het Urantiaboek staat er ook iets over maar dan net weer anders. Daar staat namelijk: De snelste manier voor een kikkervisje om een kikker te worden, is om ieder ogenblik loyaal als een kikkervisje te leven (blz. 1094).

Daar wordt volgens mij mee bedoeld, dat je moet zijn wie je bent en je moet jezelf niet verloochenen. Je kunt dan ook worden wat in potentie in je zit. Dat kan alleen maar als je jezelf kent, dus ook als je je eigen anatomie kent, zowel van lichaam als van ziel. Pas dan kun je werkelijk ernaar streven mens te zijn, jezelf te zijn of te worden. Dat is nog een hele opgave. Wees gerust, ik ga niet aan psychologie, analyse, therapie of wat dan ook doen maar even twee vraagjes tussendoor (eerst een makkelijke): “Kent u iemand die volledig zichzelf is?” Nu even een gewetensvraag: “bent u altijd volledig uzelf en bent u voldoende van uw eigen anatomie op de hoogte om die vraag überhaupt te kunnen beantwoorden?” Ik kan die vraag niet zomaar met een volmondig “ja” beantwoorden.

Als het al zo moeilijk is om jezelf goed te kennen en je eigen anatomie te begrijpen, of om te kennen wat potentieel in je zit, hoe moeilijk is het dan om een ander te kennen en te begrijpen? Wordt het, om nog een stap verder te gaan, dan niet schier onmogelijk om engelen te begrijpen en te kennen?

Toch is dat nu net waar we ons vandaag mee bezig houden. Doorredenerend op Von Uexküll, kunnen we ons afvragen of we engelen alleen maar kunnen kennen als we de anatomie van een engel zouden kennen. Een schier onmogelijke opgave? Toch zal ik een poging wagen om vandaag, met datgene wat Het Urantia Boek ons onthult iets zinnigs over beschermengelen te zeggen.

Engelen zijn in. Boekhandels liggen vol met boeken over engelen en -verschijningen. Een beetje spiritueel mens heeft contact met zijn of haar beschermengel en kan er lyrisch over vertellen. De Haarlemse arts H.C. Moolenburgh deed al in de jaren tachtig onderzoek onder zijn patiĂ«nten, ongeveer op dezelfde manier als de cardioloog Pim van Lommel onderzoek deed naar bijna doodervaringen, deed Moolenburgh dat naar ontmoetingen met engelen. Het opmerkelijke resultaat resulteerde in eerste instantie in een boek dat de titel: “Engelen” meekreeg, uitgekomen bij Ankh Hermes in 1993 en elf jaar later is daar nog een boek bijgekomen getiteld: “Een engel op je pad.” Ook het tweemaandelijks blad Prana, van dezelfde uitgeverij heeft in 1990 en 2002 een themanummer aan engelen gewijd. Ook andere bladen zoals Bres en Happinez hebben het regelmatig over engelen en gidsen. Moolenburgh is door de zogenaamde wetenschap behoorlijk verketterd evenals Pim van Lommel. Hoe daarop ook gereageerd kan worden, komt aan het eind van dit referaat met een citaat van de filosoof Roel Bentz.

Zo groot als de belangstelling is in de New-Age-wereld, zonder daar denigrerend over te willen doen, zo stil is het in de kerken, lijkt het wel. Het is net of de kerken met het rare verschijnsel engel geen raad meer weten. Met Kerst zingen er nog wel engelenkoren van Gloria in excelsis Deo en hebben katholieke kerken ook nog wel een knikengel (hoe zwaarder de munt, hoe harder de engel knikt), maar verder is het oorverdovend stil. Echter: Niet in de volksdevotie, daar tellen engelen nog zeker mee. Daartoe een eerste anekdote, er zullen er deze ochtend nog meer langs komen maar met deze wil ik beginnen:

Veertien Engeltjes

′s Avonds als ik slapen ga
Volgen mij veertien engeltjes na
Twee aan mijn hoofdeind
Twee aan mijn voeteind
 
Twee aan mijn rechterzij
Twee aan mijn linkerzij
 
Twee die mij dekken
Twee die mij wekken
Twee die mij wijzen
Naar ′s Hemels paradijzen

 

Misschien kent u dit wijsje en heeft uw moeder voor u, net als mijn moeder voor mij of samen met mij, dit versje meermalen opgezegd. Hier spreekt echte volksdevotie uit. Eén engel was echt niet genoeg het moesten er maar liefst veertien zijn. Toch zit in dit versje ook weer een kern van waarheid. Al is het alleen maar omdat engelen bijna altijd in paren optreden. Ze zijn niet geslachtelijk zoals wij maar ze zijn wel positief of negatief en dus op de één of andere manier complementair. Ook zijn het helpers en wakers. Dus zo gek is die volksdevotie soms ook weer niet.

Engelen zijn dienende geesten van het Paradijs en het centrale universum; zij vormen de hoogste orde van de laagste groep kinderen van de oneindige Geest — de engelenscharen.

Deze dienende Geesten worden aangetroffen van het Paradijs-Eiland tot op de werelden in tijd en ruimte. In elk belangrijk deel van de georganiseerde en bewoonde schepping verrichten zij hun diensten. Engelen zijn er in alle soorten maten: Rechtskundig Adviseurs; Bewaarders der Archieven op het Paradijs; Hemelse registrators en Paradijs-Metgezellen. De rechtskundig adviseurs worden aangetrokken uit de volgend orden van persoonlijkheid:

 • De Supernafijnen;
 • De Seconafijnen;
 • De tertianafijnen;
 • De Omniafijnen;
 • De Serafijnen;
 • bepaalde typen opklimmende stervelingen en
 • bepaalde typen opklimmende Middenwezens.

Van deze zeven groepen zijn alleen de opklimmende stervelingen geen engelen en ook de middenwezens behoren er niet echt toe.

Ik heb de cherubijnen nog niet genoemd, ook zij behoren tot de groep van engelen. Ze staan lager in de rangorde dan de serafijnen. Dat laatste zegt niet zoveel omdat de hogere orden absoluut niet neerkijken of zich beter voelen dan de lagere orden. Zo kijken de lagere orden ook niet tegen de hogere op. Iedere groep vervult zijn of haar taak overeenkomstig de opdracht en doen dat met zoveel liefde en plezier dat wij daar veel van zouden kunnen leren maar met hoeveel liefde en plezier daar hebben wij absoluut geen notie van.

Beschermengelen

Ik wil nu verder gaan over beschermengelen. Volgens Het Urantia Boek zijn beschermengelen: serafijnen die zich wijden aan het dienstbetoon aan individuele stervelingen, voor wier verheffing en vervolmaking het gehele enorme overlevingsprogramma van geestelijke vooruitgang is ingesteld. (1241.1) 113:0.1

Beschermengelen worden ook wel Serafijnse bestemmingsbehoeders genoemd. Ik ga, deze woorden lezende, er van uit dat dat betekent dat niet iedereen zomaar een beschermengel heeft. Net zomin als iedereen als vanzelfsprekend een inwonende gedachtenrichter heeft.

Terug naar Het Boek. Ik citeer: In voorbije eeuwen waren deze bestemmingsbehoeders ongeveer de enige groep engelen die op Urantia werd erkend. De planetaire serafijnen zijn inderdaad dienende geesten, die uitgezonden zijn om hen die tot overleving zullen komen te dienen. Deze begeleidende serafijnen hebben bij alle grote gebeurtenissen in verleden en heden gefunctioneerd als geestelijke helpers van de sterfelijke mens. In menige openbaring ‘ werd het woord gesproken door engelen; ’ vele hemelse mandaten zijn ‘ ontvangen door het dienstbetoon van engelen. ’ (1241.1) 113:0.1

Serafijnen zijn dus de traditionele engelen uit de hemel; zij zijn de dienende geesten die heel dicht bij ons leven en zeer veel voor ons doen. Ze hebben vanaf het moment dat er menselijke intelligentie op onze planeet zich aandiende op Urantia gediend.

Dienende geesten staan dus heel dicht bij ons en ze worden geassisteerd door cherubijnen die nog dichter bij ons staan. De engel is dus een dienende geest en soms boodschapper van God. Omdat ze zo dicht bij ons staan, geeft dat hoop om ze wat beter te leren kennen. Mijn eerste vraag is dan ook: “Hoe dicht staan die dienende geesten nu bij ons?“

Zij hebben bijvoorbeeld heel veel dezelfde emoties. Ze hebben er zelfs nog een paar meer. De enige emotie die niet zo goed of eigenlijk gewoon niet begrepen wordt, is de erfenis van dierlijke angst die zo′n grote plaats inneemt in het mentale leven van de gemiddelde bewoner van Urantia. De engelen kunnen werkelijk moeilijk begrijpen waarom we onze hogere intellectuele vermogens en zelfs ons religieus geloof, zo hardnekkig laten beheersen door vrees en zo volkomen laten demoraliseren door de gedachteloze paniek van ontzetting en angst.

Onze engelen kunnen ons dus goed begrijpen en met ons meeleven en meevoelen. Nu is het niet zo dat wij dichtbij onze beschermengelen staan, ze zijn nog steeds huizenhoog boven ons verheven maar van alle “hemelse“ wezens, staan zij, op de cherubijnen na, het dichtst bij ons. Ik citeer:

bepaalde groepen mensen hebben werkelijk persoonlijke engelen. Echter: Oorspronkelijk werden de serafijnen toegewezen aan ieder afzonderlijk mensenras op Urantia. (1241.4) 113:1.2

Zo nauw zijn wij dus met onze bestemmingsbehoeders verbonden. Na de zelfschenking van Michael wiens geboortedag wij vandaag hier vieren, heeft bijna ieder mens een persoonlijke beschermengel. Daarvóór was de mens nog niet voldoende geëvolueerd om een persoonlijke beschermengel te krijgen. Dat is fijn om te weten maar welke mensen hebben ze wel en welke niet? Ik citeer:

Na de zelfschenking van Michael worden zij aangesteld overeenkomstig de intelligentie, de geestelijkheid en de bestemming van de mens. Verstandelijk is de mensheid onderverdeeld in drie klassen:

 1. Mensen met een subnormaal bewustzijn — degenen die geen normaal wilsvermogen hebben; degenen die geen gewone, doorsnee beslissingen nemen. Zij kunnen God niet begrijpen; en missen dus de capaciteit tot intelligente verering van de Godheid. Aan de subnormale mensen op Urantia is één korps serafijnen, één compagnie met één bataljon cherubijnen, toegewezen die hen bijstaan en erop toezien dat hun recht en barmhartigheid geschiedt.
 2. Het gemiddelde, normale type menselijk bewustzijn. Zij worden weer ondergebracht in zeven klassen, overeenkomstig de status die zij bereikt hebben in de cirkels van menselijke vooruitgang en geestelijke ontwikkeling.
(1241.4) 113:1.2

Er zijn zeven psychische cirkels waar de mens doorheen moet maar het voert in dit tijdsbestek te ver om daar bij stil te kunnen staan.

De derde groep zijn: Mensen met een bovennormaal bewustzijn — degenen die grootse beslissingen nemen en over ontwijfelbaar potentieel tot geestelijke prestaties beschikken; mannen en vrouwen die meer of minder contact met hun inwonende Richter; leden van de verschillende korpsen der bestemmingsreservisten. Ongeacht de cirkel waarin een mens zich bevindt, worden aan deze individuele mens onmiddellijk persoonlijke serafijnen toegewezen wanneer hij wordt opgenomen in een van de verschillende korpsen van bestemmingsreservisten, en vanaf dat tijdstip totdat de aardse loopbaan is afgesloten, zal deze sterveling de voortdurende bijstand en onophoudelijke wakende zorg van een beschermengel genieten. En wanneer een mens de allerhoogste beslissing neemt, wanneer er een werkelijke verloving met de Richter plaatsvindt, wordt aan die ziel eveneens onmiddellijk een persoonlijke behoeder toegewezen. (1241.4) 113:1.2

Alle engelen die worden aangesteld komen uit een groep serafijnen die zich vrijwillig aanbiedt, en deze aanstellingen vinden altijd plaats overeenkomstig de menselijke behoeften en de status van het engelenpaar — in het licht van de ervaring, bekwaamheid en wijsheid van de serafijnen. Alleen serafijnen die reeds lang dienst doen, de meer ervaren en beproefde soorten, worden aangesteld als bestemmingsbehoeders. Vele behoeders hebben ruimschoots waardevolle ervaring opgedaan op de werelden die behoren tot de serie waar niet-Richter-fusies plaatsvinden. Dat gebeurt op onze planeet ook niet of nauwelijks. Evenals de Richters, vergezellen de serafijnen deze mensen tijdens de duur van een enkel leven, en worden dan bevrijd zodat zij opnieuw kunnen worden aangesteld. Vele beschermengelen op Urantia hebben dergelijke eerdere praktische ervaring opgedaan op andere werelden.

Wanneer mensen niet tot overleving komen, kunnen hun bestemmingsbehoeders weer opnieuw op de onze planeet dienst doen. Velen hebben Urantia uitgekozen om daar te dienen. Ze ontwikkelen een gevoelvolle belangstelling voor individuele werelden en koesteren een speciale genegenheid voor bepaalde rassen en soorten stervelingen met wie zij nauw en innig verbonden zijn geweest. Ze komen dus graag terug.

Welke overeenkomsten zijn er nog meer en waar kunnen we nog meer gebruik van maken of anders gezegd: waar helpen ze ons mee?

Eén van de eerste overeenkomsten die op valt is dat alle serafijnen hebben een eigen naam hebben hoewel ze ook een planetair nummer hebben, een soort sofinummer dus. Op het hoofdkwartier van het universum worden zij met naam en nummer geregistreerd. Waar hebben we dat eerder gehoord?

De serafijnen bieden altijd vrijwillig hun diensten aan. Ze werken, zoals al eerder gezegd bijna altijd in paren, dit in tegenstelling tot cherubijnen die wel altijd in paren optreden, werken de serafijnen soms ook alleen. In praktisch al hun contacten met mensen kunnen zij als individuen functioneren. Het paar of tweetal is alleen nodig voor communicatie en voor dienst op de hogere circuits van de universa. Als een paar heeft besloten tot een dienstbaar leven van een bepaald mens, blijven zij die mens zijn of haar gehele leven trouw. Eentje wordt de rapporteur van de onderneming. Deze complementaire serafijnen zijn de engelen die de gegevens over de stervelingen van de evolutionaire werelden optekenen. De verslagen worden bewaard door het cherubijnse paar, bestaande uit een Cherubijn en een sanobijn. Zoals gezegd, werken zij altijd met de serafijnse beschermengelen mee, maar één van de serafijnen draagt altijd de verantwoordelijkheid voor deze verslagen. Ze werken in tweetallen omdat ook een serafijn zo af en toe rust nodig heeft en dus even met vakantie wil en gaat. Die vakantie ziet er iets anders uit dan die van ons want de engel wordt opnieuw geladen met de levensenergie van de universum-circuits. De beschermengel wordt dus periodiek afgelost door haar complement, en tijdens haar afwezigheid functioneert de met hen verbonden cherubijn als rapporteur; dit is ook het geval wanneer de complementaire serafijn om dezelfde redenen afwezig is.

Een van de belangrijkste dingen die een bestemmingsbehoeder voor de mens doet, is het bewerkstelligen van een persoonlijke coördinatie van de talrijke onpersoonlijke geest-invloeden die in het bewustzijn en de ziel van het evoluerende materiële schepsel wonen, deze omringen en raken. Mensen zijn persoonlijkheden, en het is voor niet-persoonlijke geesten en voorpersoonlijke entiteiten buitengewoon moeilijk om in direct contact te komen met het bewustzijn van stervelingen, dat immers sterk materieel en duidelijk persoonlijk is. Door het dienstbetoon van de beschermengel worden al deze invloeden min of meer samengebundeld en worden zij duidelijker waarneembaar voor de zich uitbreidende morele natuur van de evoluerende menselijke persoonlijkheid. Kortom, onze engel maakt het ons mogelijk dingen waar te nemen en te ervaren die we anders niet zouden kunnen waarnemen en ervaren en zo evolueren we verder. Jammer dat we daar zelf zo weinig van merken. Om een voorbeeld hiervan te geven: Mijn en uw serafijnse behoeder kan de veelsoortige werkingen en invloeden van de Oneindige Geest correleren oftewel in samenhang met elkaar brengen. We kunnen er dan chocola van maken zogezegd. Invloeden en ik citeer:

die reiken van de domeinen van de fysische controleurs en de assistent bewustzijnsgeesten, tot de Heilige Geest van de Goddelijke Hulp en Bijstand en de Alomtegenwoordige Geest-presentie van de Derde Bron en Centrum van het Paradijs. Wanneer zij aldus deze enorm veelomvattende vormen van dienstbetoon van de Oneindige Geest heeft verenigd en persoonlijker heeft gemaakt, neemt de serafijn vervolgens op zich om de aldus geïntegreerde invloed van de Vereend Handelende Geest te correleren met de geest-tegenwoordigheden van de Vader en de Zoon. (1244.3) 113:3.2

Ik zou zeggen: ga er maar aanstaan. Even verder staat dat:
De Richter de tegenwoordigheid van de Vader, de Geest van Waarheid en de tegenwoordigheid van de Zonen is. Deze goddelijke gaven worden op de lagere niveaus der menselijke geestelijke ervaring verenigd en gecoördineerd door het dienstbetoon van de serafijnse behoeders. In hun dienstbetoon aan sterfelijke schepselen hebben de dienende engelen een talent voor het combineren van de liefde van de Vader en de barmhartigheid van de Zoon. (1244.4) 113:3.3

Dat laatste kunnen we misschien wel ervaren maar bewijzen is iets heel anders.

Hierin nu wordt onthuld waarom de serafijnse behoeder uiteindelijk de persoonlijke bewaarder wordt van de bewustzijnspatronen, geheugenformules en zielswerkelijkheden van ons, sterfelijke overlevenden, mocht dat zo zijn maar daar ga ik wel van uit. Dat alles gebeurt in de periode tussen de lichamelijke dood en de morontia-opstanding. Geen andere dan de dienende kinderen van de Oneindige Geest zouden aldus ten behoeve van het menselijke schepsel kunnen functioneren gedurende deze overgangsfase van het ene niveau van het universum naar een ander, hoger niveau. Zelfs wanneer we in de terminale overgangssluimer verkeren, en wanneer we overgaan van de tijd naar de eeuwigheid, komt er een hoge supernafijn en deelt op dezelfde wijze de overgang met ons als bewaarder van onze schepsel-identiteit en als garantie voor onze persoonlijke integriteit.

Tijdens ons leven en ook daarna worden we verzorgd en liefdevol in de gaten gehouden en niet op de wijze van: “Big Brother is watching you.”

Op die dood en wat er daarna gebeurt, kom ik straks nog terug maar nu wil ik even op een rijtje zetten wat deze prachtige en wonderlijke wezens nog meer tijdens ons leven doen.

Ze zijn op drie niveaus bezig, niveaus waar wij ons nog enigszins een voorstelling bij kunnen maken:
Op het geestelijke niveau maken serafijnen vele vormen van dienstbetoon van het universum persoonlijk, die anders onpersoonlijk en voorpersoonlijk zouden blijven. Serafijnen zijn coördinators. Op het intellectuele niveau zijn zij de correlators van bewustzijn en morontia: zij zijn tolken. En op het fysische niveau manipuleren zij de aardse omgeving door hun verbinding met de Meester-Fysische Controleurs en door het samenwerkende dienstbetoon van de middenwezens.

 • De serafijnse behoeders zijn niet bewustzijn, ofschoon zij wel voortkomen uit de Scheppende Geest, dezelfde bron waaruit ook het sterfelijke bewustzijn voortkomt, maar stimuleren het bewustzijn; zij trachten voortdurend te bevorderen dat er in het menselijke bewustzijn beslissingen worden genomen waardoor de volgende cirkelgang, één van de zeven, kan worden bereikt. Zij doen dit niet zoals de Richter, die van binnenuit en via de ziel werkt, maar veeleer van buiten naar binnen, werkend via de sociale, ethische en morele omgeving van mensen.
 • Serafijnen zijn niet de goddelijke Richter-lokstem van de Universele Vader, maar zij functioneren als de persoonlijke vertegenwoordiging van het dienstbetoon van de Oneindige Geest. De sterfelijke mens, die door de Richter kan worden geleid, is ook ontvankelijk voor de leiding van serafijnen. Het verschil is dat de Richter de essentie is van de eeuwige menselijke natuur; de serafijn is de leraar van ′s mensen de evoluerende natuur van de mens — in dit leven het sterfelijke bewustzijn, in het volgende leven de morontia-ziel.
 • Soms trekt de serafijnse bestemmingsbehoeder met de mens mee op de weg naar het Paradijs. Op de woningwerelden worden we ons bewust van de serafijnse leraren maar in het eerste leven merken we ze doorgaans niet op.
 • Serafijnen functioneren als leraren van mensen doordat zij de menselijke persoonlijkheid langs paden van nieuwe, progressieve ervaringen leiden. Wanneer de leiding van een serafijn aanvaard wordt, betekent dit niet dat er daardoor een gemakkelijk leven geleid wordt. Bij het volgen van deze leiding, zult we op het ruige heuvellandschap van morele keuzen en geestelijke vooruitgang stuiten en wanneer we de moed daartoe hebben, ook over die heuvels heen trekken. (1245.3) 113:4.3
 • De impuls tot godsverering heeft zijn oorsprong voor het grootste gedeelte in de geest-aansporingen van de hogere assistent-bewustzijnsgeesten, versterkt door de aansporingen van de Richter. Maar de behoefte om te bidden die stervelingen die zich van God bewust zijn dikwijls ervaren, ontstaat heel vaak ten gevolge van serafijnse beïnvloeding. De beschermengel is voortdurend bezig de omgeving van de sterveling te manipuleren met het doel het kosmische perspectief van de opklimmende mens te verruimen, zodat zulk een overlevingskandidaat een dieper besef krijgt van de aanwezigheid van de inwonende Richter en zo in staat wordt gesteld meer medewerking te verlening aan de geestelijke missie van de goddelijke tegenwoordigheid. (1245.4) 113:4.4
 • Er vindt ogenschijnlijk geen communicatie tussen de inwonende Richters en de serafijnen die de mens omringen, maar toch lijken zij altijd in volmaakte harmonie en voortreffelijke overeenstemming om samen te werken. De behoeders zijn het actiefst op de momenten dat de Richters het minst actief zijn, maar hun dienstbetoon is op een bepaalde, opmerkelijke wijze gecorreleerd. Zulk een schitterende samenwerking kan moeilijk toevallig of incidenteel zijn.
 • Engelen dringen niet binnen in het heiligdom van het menselijke bewustzijn; de wil van stervelingen wordt door hen niet gemanipuleerd en zij staan ook niet in verbinding met de inwonende Richter. De bestemmingsbehoeder beïnvloedt de mens op iedere mogelijke manier die verenigbaar is met de waardigheid van de persoonlijkheid; onder geen enkele omstandigheid maken deze engelen inbreuk op de vrije werking van de menselijke wil. Noch engelen, noch persoonlijkheden van enige andere universum-orde, hebben de macht of het gezag om de prerogatieven van ′s mensen vrije keuze te beperken of te beknotten. (1245.7) 113:5.1
 • Engelen zijn zo dicht bij u en zorgen zo gevoelvol voor u, dat zij figuurlijk ‘wenen wegens uw eigenzinnige onverdraagzaamheid en koppigheid.’ Ze huilen dus niet echt. Maar ze hebben wel geestelijke emoties en ook zij ondervinden gevoelens en sentimenten van geestelijke aard, die in bepaalde opzichten vergelijkbaar zijn met onze emoties.
 • Smeekbeden helpen niet want ze hebben hun eigen taken. Ze handelen ten voordele van ons geheel onafhankelijk van uw directe verzoeken.
 • De serafijnen zijn behoeders u en zij trachten ons niet rechtstreeks te beïnvloeden. We moeten onze eigen koers uitzetten, maar ze handelen dan zo, dat zij het best mogelijke gebruikmaken van de koers die ge gekozen hebt.
 • Serafijnen kunnen in bepaalde omstandigheden in materiĂ«le gedaante mensen bijstaan, maar zij handelen slechts zeer zelden in deze hoedanigheid. Met de hulp van de middenwezens en de fysische controleurs, zijn zij in staat om in een wijd scala van activiteiten ten behoeve van mensen te functioneren, zelfs om daadwerkelijk contact te leggen met de mens, maar gebeurtenissen van deze soort zijn zeer ongewoon.

Ik wil u nu nog iets vertellen over Beschermengelen na de dood.

 • Na de dood worden onze gegevens, identiteitsspecificaties en de morontia-entiteit van de menselijke ziel trouw bewaard door de bestemmingsbehoeder. Dit is nodig voor ons toekomstig leven.
 • De engel geeft de dood door aan de bevelvoerende engelen van successievelijk de groep, de compagnie, het bataljon, de eenheid, het legioen en de heerscharen; na een heleboel formaliteiten, reist de bestemmingsbehoeder door naar de eerste woningwereld en wacht daar tot haar vroegere beschermeling in het vlees tot bewustzijn wordt gebracht. Ook na de dood gaat de taak van de beschermengel dus gewoon door.
 • Als de mens niet overleeft, krijgt de serafijn een nieuwe taak.
 • in de opstandingshallen van Mansonia werken de Richter en de serafijn samen om de sterveling zogezegd op te richten. De richter identificeert en de serafijnse behoeder zal u repersonaliseert en zal u dan opnieuw voorstellen aan de getrouwe Mentor van uw dagen op aarde.
 • En wanneer een planetair tijdperk eindigt, wanneer de stervelingen van de lagere prestatie-cirkels worden verzameld, zijn het eveneens hun groepsbehoeders die hen in de opstandingshallen van de woningwerelden opnieuw samenstellen, precies zoals uw geschrift vertelt: ‘En hij zal zijn engelen uitzenden met een luide stem en zal zijn uitverkorenen verzamelen van het ene uiterste van het rijk tot het andere.’

Uiteindelijk kunnen, en ik citeer voor de laatste maal:

mens en engel wel of niet herenigd worden om eeuwig samen te dienen, maar waar hun serafijnse aanstelling hen ook heen moge voeren, de serafijnen blijven altijd in verbinding met hun vroegere beschermelingen uit de evolutionaire werelden, de opklimmende stervelingen uit de tijd. De innige betrekkingen en tedere banden van de gebieden waar de mens is ontstaan worden nooit vergeten en nooit geheel verbroken. In de tijdperken van de eeuwigheid zullen mensen en engelen net zo samenwerken in de goddelijke dienst als zij in de loopbaan van de tijd hebben gedaan.

(1248.6) 113:7.6

Voor de serafijnen zit er ook iets aan want wanneer serafijnen met goed gevolg een ziel van evolutionaire oorsprong naar de poorten van het Paradijs geleiden, is dit voor hen de zekerste weg om de Paradijs-Godheden te bereiken en zo worden sommigen van onze liefhebbende serafijnse metgezellen in de tijd ook onze volkomen metgezellen in de eeuwigheid, kinderen van de Allerhoogste en vervolmaakte zonen van de Paradijs-Vader.

Tot slot kom ik nog terug op De filosoof Roel Bent. Hij vertelt in zijn verhalenbundel: “Engelen in een regenjas” over de ontmoeting met zijn persoonlijke beschermengel. Het gaat hem er niet om of je in dergelijke ontmoetingen gelooft of niet, maar juist in de directe ervaring van de ontmoeting. Die wil hij vangen met verhalen. Dat is typisch westers om onderscheid te maken tussen geloof en wetenschap en dat werkt vervreemdend. Bij een ervaring gaat het om ervaren, niet om geloven of weten. ‘Door de ontmoeting met de engel anders te omschrijven dan als een ontmoeting met een engel, zou ik mezelf verloochenen en de ervaring tekort doen.’

Ik zie u graag straks bij de gesprekken vanmiddag.