stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

De Ziel: Oorsprong, evolutie en bestemming

De onderstaande tekst is de rede die Henk Mylanus heeft gehouden op 21 augustus 2014 in Groot Kievitsdal, Baarn, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst die als thema “De Ziel” had.

 

De Ziel: Oorsprong, evolutie en bestemming

Baarn, 21 augustus 2014
Henk Mylanus

De Ziel: Oorsprong, evolutie en bestemming

Tijdslijn 1

Beperkingen: nu, deze planeet, ons systeem Satania, ons lokaal Universum Nebadon.
Definities: leven, mind (bewustzijn), persoonlijkheid, assistent-bewustzijnsgeesten.

Tijdslijn 1

De meeste thema studies beginnen met de intrede van de Richter in het mentale van het kind nadat het kind de eerste morele wilsbeschikking heeft gedaan. Dit houdt in: het hebben van een wil en wijsheid, ofwel vermogen, te kiezen tussen Goed en Kwaad. Dus moeten we kijken wat er voor deze eerste keuze heeft plaats gevonden om dit succes te bereiken.

De tijdslijn is vanaf de geboorte tot ongeveer het zesde levensjaar.

Bij de normale geboorte is er leven en wordt het Geschenk van God de Vader: de persoonlijkheid (“personality”) aan het kind gegeven, dat het mentale (“mind”) bezit in potentieel en dat gaat actualiseren in de tijd.

Daarna beginnen de assistent-bewustzijnsgeesten (“adjutant mind-spirits”) met hun onophoudelijke impulsen af te geven aan het mentale van het kind. Deze assistenten worden aangeduid met de volgende namen: intuïtie, begrip, moed, kennis, overleg, godsverering en wijsheid. Het zijn nivo´s van bewustzijn van de Heilige Geest (“Universe Mother Spirit”).

De kwantiteit en kwaliteit van het mentaal functioneren van de eerste vijf assistenten en de kwaliteit van No. 6 en 7 in ieder levend wezen worden geregistreerd op de Hoofdkwartier Wereld van de Levendragers. Maar de kwantiteit van No. 6 en 7 wordt geregistreerd bij de Heilige Geest op Salvington.

Tijdslijn 1 - Detail

Tijdslijn 1 - Detail

De eerste morele keuze van het mensenkind wordt automatisch geregistreerd in de zevende assistent-bewustzijnsgeest en wordt gemeld via de Heilige Geest naar de Derde Persoon van de Triniteit en doorgegeven aan de Meester Geest die het doorgeeft aan Divinington waarna de reeds gekozen en opgeleide Gedachten Richter vertrekt naar zijn subject.

De intrede van de GR betekent tevens het binnengaan in de Zevende Cirkelgang en het begin van het Kosmisch Burgerschap.

De Ziel is niet het mentale, maar het is mentaal in de zin van intelligent; het is onderscheiden van de inwonende Goddelijke Geest; het is een nieuwe entiteit, een embryo. Het is een element dat overleving mogelijk maakt — een gezamenlijk kind van het sterfelijke mentale en de inwonende Goddelijke Geest.

De ziel van de mens is een experiëntiële verworvenheid. Naargelang een sterfelijk schepsel verkiest ‘de wil van de Vader in de hemel te doen’, wordt de inwonende geest de vader van een nieuwe realiteit in de ervaring van de mens. Het sterfelijke, materiële bewustzijn is de moeder van deze zelfde wordende werkelijkheid. De substantie van deze nieuwe werkelijkheid is materieel noch geestelijk — zij is morontiaal. Dit is de wordende, onsterfelijke ziel, die voorbestemd is de dood van de sterveling te overleven en de opklimming naar het Paradijs aan te vangen. (0:5.10)

Tijdslijn 2

Tijdslijn 2

Dit beslaat de periode van ongeveer zes jaar oud tot de dood van het menselijk schepsel. Er zijn twee belangrijke ontwikkelings lijnen:

  1. de successieve verovering van de zeven psychische cirkels betekent het totaal aan persoonlijkheidsrealisatie op een materiële wereld.
  2. een daadwerkelijk vatten van betekenissen en besef van waarden, dat steeds nader komt tot de morontia-bewustheid dat de evolutionaire ziel het begin van een relatie met de wordende Allerhoogste is aangegaan.

Slapende overlevenden gaan na een Dispensatie en Eerste Cirkelgangers direct naar de Woning Werelden om het Morontia bestaan aan te vangen.

Tijdslijn 3

Tijdslijn 3

De Ziel ontwikkelt zich and transformeert zichzelf met groei van de geest (“Spirit Growth”); het blijft bij de persoonlijkheid als het echte “Self” in alle eeuwigheid. Het is morontiaal in het aardse leven, en in het morontia bestaan transformeert het langzaam in geest substantie terwijl het mentale wordt gespiritualiseerd in de opklimming tot het Paradijs.

Op de Woning werelden No. 1 en 2 wordt individueel gewerkt met de hulp van vele leermeesters aan karakter verbetering.
Op No.3 en 4 wordt de nadruk gelegd op “vreedzaam” werken in groeps verband.
Op No.5 breekt het kosmisch bewustzijn door.
Op No.6 vindt normaler wijze de FUSIE plaats met de Gedachten Richter.

Het is onvernietigbaar na de fusie. Het functioneert als het gespiritualiseerde mentale van jou, wanneer God de Allerhoogste actualiseert. De Ziel is niet een statisch iets, het is je echte “Self”. Het leeft. Het neemt deel zowel in het materiele mentale en de Goddelijke Geest — dientengevolge is de Ziel morontiaal. Het kweekt een functie in het mentale wiens betekenissen proberen coordinatie te bereiken met echte waarden van de Geest, daarbij zich ontwikkelend in de richting van een vergroting van geest beheersing.