Jesus as a Teacher Are you ready to live his teachings in the 21st century? Sorry, your browser does not support inline SVG. Please upgrade your browser.
Jesus as a Teacher Are you ready to live his teachings in the 21st century? Sorry, your browser does not support inline SVG. Please upgrade your browser.
Jesus as a Teacher Are you ready to live his teachings in the 21st century? Sorry, your browser does not support inline SVG. Please upgrade your browser.

De 10de internationale conferentie van de

English Nederlands Français Español Deutsch

De 10e internationale conferentie van de Urantia Association International van 12 — 15 April 2018

Jesus as a Teacher: are you ready to live his teachings in the 21st century?

Stichting Urantia Nederlandstalig (- SUN -) nodigt u uit voor de 10e Internationale conferentie van de Urantia Association International, die zal plaatsvinden in het Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Dit evenement duurt van donderdagavond 12 april tot en met zondagochtend 15 april 2018. De conferentietaal zal Engels zijn.

Het programma zal volledig gericht zijn op ‘Jesus as a Teacher’.

Hoe ontwikkelde Jezus zich als ware leraar? Welke methoden paste hij toe, zowel toen als nu? En wat zijn de belangrijkste lessen die hij ons wilde leren zodat wij ons, zoals we kunnen lezen in Verhandeling 195, kunnen ontwikkelen tot nieuwe leiders? Geestelijke mannen en vrouwen, volledig vertrouwend op het onderricht van Jezus.

Ter inspiratie; uit Verhandeling 195:

Maar het gepaganiseerde, gesocialiseerde Christendom heeft behoefte aan een nieuw contact met het onbezoedelde onderrricht van Jezus: het leidt een kwijnend bestaan doordat het een nieuwe visie op het leven van de Meester op aarde ontbeert. Een nieuwe, vollediger openbaring van de religie van Jezus is bedoeld om een rijk van materialistisch secularisme te veroveren en de wereldheerschappij van het mechanistische naturalisme omver te werpen. Urantia staat nu bevend op de drempel van een van haar meest verbazingwekkende, boeiende tijdvakken van sociale herordening, zedelijke herleving en geestelijke verlichting.
De religie heeft wel nieuwe leiders nodig, geestelijke mannen en vrouwen die zich uitsluitend op Jezus en zijn onvergelijkelijk onderricht durven te verlaten. Indien het Christendom zijn geestelijke zending blijft verwaarlozen, terwijl het in de weer blijft met sociale en materiële problemen, zal de geestelijke renaissance moeten wachten op de komst van deze nieuwe leraren van de religie van Jezus, die zich uitsluitend zullen wijden aan de geestelijke vernieuwing der mensen. En dan zullen deze uit de geest geboren zielen spoedig het leiderschap en de inspiratie verschaffen die nodig zijn voor de sociale, morele, economische en politieke reorganisatie van de wereld.

Het programma zal ruimte geven aan veel internationale lezers van het Urantia Boek, mensen die het boek al vele jaren bestuderen en die ons kunnen helpen om deze vijfde openbaring beter te begrijpen. Tijdens het programma ligt het accent op leren door ervaring en uitwisseling in kleine groepen.

In de loop van het komende jaar zal het programma verder uitgewerkt worden en wij houden je op de hoogte via deze website.

Een vernieuwde opzet

De opzet van deze conferentie is anders dan gebruikelijk. Na een korte centrale presentatie (10 minuten) kunnen deelnemers het behandelde thema uitdiepen in de vaste groep waar zij deel van uitmaken, de zogenaamde break out sessies.

Vaste groepen

We hebben de opzet van deze conferentie gebaseerd op The Group Dynamic Model van David Linthicum. De deelnemers worden door de organisatie aan een groep toegewezen en zullen gedurende alle dagen van de conferentie bij elkaar blijven. Deze vaste groepen, die elk ongeveer 8 personen groot zijn, ondersteunen de doelstelling om tijdens de conferentie tot diepte studie te komen. Bij deze toewijzing zal rekening worden gehouden met de eigen taal.

Diepte studie

De presentatoren voorzien de groepen van opdrachten, kruisverwijzingen en of vragen waarmee zij het besproken thema kunnen uitdiepen. Met behulp van deze aanwijzingen kunnen zij met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen. Ervaringen waarmee de theoretische concepten uit het Urantia Boek met het leven van alle dag verbonden kunnen worden. De werkwijze is conform de methode, die ontwikkeld werd door George Michelson Dupont (link) en elke groep werkt met dezelfde opdrachten.

Maximale participatie

Door het model van vaste groepen te combineren met de methode van diepte studie van George Michelson Dupont is het mogelijk dat alle deelnemers ruimte krijgen voor deelname aan het proces en voor hun individuele inbreng. Tevens zal het, zoveel mogelijk, werken in een vertrouwde taal deelname vergroten.

Workshops

Zaterdagmiddag zullen er workshops gegeven worden in twee rondes. De deelnemers kunnen vooraf aangeven welke workshops zij willen volgen. Naar verwachting zullen eind van het jaar de workshops en de workshopleiders op de website gepresenteerd worden en kunnen deelnemers hun keuzes registreren.
Er is wel een limiet aan het aantal deelnemers per workshop. Houd dit dus in de gaten!

Sociale contacten

Tussen de presentaties en het groepswerk is veel ruimte gelaten voor ontmoetingen, nieuwe kennismakingen of contact met oude bekenden en de contacten met of uitbreiding van netwerken.. Er is de mogelijkheid voor wandelingen door de bollenvelden, wat tijd doorbrengen in de fitnessruimte of je even terug te trekken voordat het volgende onderdeel begint.

Entertainment

Zowel vrijdag als zaterdagavond is gezorgd voor optredens van professionele artiesten. Vrijdagavond verzorgt Iris Kroes twee maal 45 minuten een optreden en zaterdagavond wordt een voorstelling gegeven door Pato Banton en Antoinette Hall.

UYAI Post-Conference

De UYAI (Urantia Young Adults International) organiseert een Post-Conference meteen na deze conferentie. Je vindt hier meer informatie.
Onthoud dat de UYAI Post-Conference geen deel uitmaakt van deze conferentie.