stichting URANTIA nederlandstalig

 

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2019

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Originele Concepten

Originele Concepten* in het Urantia Boek
Door Dr. William Sadler
Vertaling: B.P. Volkers (vertaling januari 2015)

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich?

Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk maar één daarvan is:
Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek, plus niet te vergeten de meer dan honderd extra verhalen die uitbreiding, versterking en verduidelijking van de bestaande kennis vertegenwoordigen*.

 1. De Eeuwige Zoon van het Paradijs: Voor het eerst in de menselijke geschiedenis duidelijk aangewezen en persoonlijk geïdentificeerd. § 6—7
 2. De Unieke Vereend Handelende Geest: Het concept van de Derde Persoon der Godheid is zowel uniek als origineel in het Urantia Boek. § 8—9
 3. De Paradijs—Triniteit: In het Urantia Boek vindt de Paradijs—Triniteit zijn enige eigentijdse identificatie en herkenning. §10
 4. De Centrale Geografische Goddelijke Residentie: Voor het eerst weet ‘de wereld’ exact waar God woont. § 11—14
 5. Het Absolute Paradijs—Eiland: Het originele concept van het Paradijs als de Eerste Bron en Centrum. Dit centrale Eiland is het meest gigantische, georganiseerde lichaam van kosmische realiteit (…) evenzeer een materieel hemellichaam als een geestelijke woonplaats. §11
 6. Meerdere Scheppers—Zonen: Erkenning van de meer dan 700.000 Schepper—Paradijs—Zonen. § 20—21
 7. Concept van de Absoluten: Het concept van de ongekwalificeerde, Universele Godheid—Absoluten is origineel in het Urantia Boek. § Voorwoord
 8. Doctrine van Evoluerende Godheid: De concepten van God de Allerhoogste en God de Ultieme zijn origineel. § 115—118
 9. Concept van de Triniteiten: De Triniteiten zijn een origineel Urantia concept. § 104
 10. Havona Universum en Ingeborenen: De *miljard wereldbeelden van Havona en haar inwoners is een geheel nieuw en origineel concept. § 12—14 *§ 43:4.5
 11. Het Concept van de Ruimte: Niettegenstaande de theorie van een “exploderende kosmos,” is het concept ruimte in het Urantia Boek nieuw en origineel. §15
 12. Het Groot— en Meester Universum: Het totaalconcept van het Meester Universum is niet alleen origineel maar overstijgt alle voorgaande ideeën. § 11—15
 13. De Zeven Orden van Allerhoogste Triniteitpersoonlijkheden van de “Orde der Dagen” Terwijl een van deze Zeven orden Triniteitpersoonlijkheden in de Bijbel wordt vermeld als “Ouden Der dagen”, de gehele presentatie is zowel nieuw als origineel. § 18.
 14. De Paradijs— Zonen van God: Het verhaal van de Magistraat— en Leraar—Zonen van de Triniteit naast Schepper—Zonen is volledig origineel met het Urantia Boek. § 20
 15. De Getriniseerde Zonen van God: Het verhaal en de techniek van de Getrinitiseerde Zonen van God is uniek en origineel in het Urantia Boek. § 22
 16. De Zeven Meester Geesten: Terwijl de Bijbel melding maakt van de zeven geesten Gods, is het alleen in het Urantia Boek dat deze geesten worden geïdentificeerd en hun werk volledig beschreven. § 16
 17. De Vereend Handelende Geest: De uitgestrekte en verafgelegen familie van de oneindige Geest — de Supernafijnen; de Seconafijnen; Solitaire Boodschappers zijn slechts kort aangekondigd door het Bijbelse verhaal van Serafijnen en Cherubijnen. § 23—28
 18. De Universele Circuits: De Zwaartekracht, Persoonlijkheid, Geest, en Geestcircuits zijn oorspronkelijk van onderricht in het Urantia Boek. § 3, 7 en 9
 19. Universele Reflectiviteit — Majeston: Het verbazingwekkende verhaal van de universele reflectiviteit is nieuw en een oorspronkelijke presentatie van de Urantia openbaring. § 17
 20. Krachtdirigenten — Krachtorganisatoren: Het hele concept van de intelligente en doelgerichte controle van kosmische energie is origineel in het urantia Boek. § 29
 21. Evolutie van Energie — Aangelegenheid: Terwijl sommige fasen van het Urantia verhaal van de evolutie van energie een voorbode kunnen hebben door wetenschappelijke ontdekking, is het concept niettemin nieuw zoals gepresenteerd in het Urantia Boek. § 42 + 139
 22. Het Ultimaton: Ten tijde van de idee van de Utimaton in het Urantia Boek, had ik nog nooit gehoord van een dergelijk concept in de wetenschappelijke literatuur.
  Gedurende de afgelopen vijf of zes jaar, heb ik verschillende aanwijzingen opgemerkt van het mogelijk bestaan van een aantal fysieke factoren analoog aan het Ultimaton concept. § 41, 42
 23. Oorsprong van het Zonnestelsel: Terwijl het Urantia verhaal over de oorsprong van het zonnestelsel enkele kenmerken van de theorie *Moulton—Chamberlain bevat, is het hele verhaal volledig en uniek tot een praktische en een oorspronkelijke presentatie te maken. § 57 *(zie: Wikipedia, the free encyclopedia)
 24. De Architectonische Werelden: Werelden gemaakt volgens opdracht en specificaties is origineel in het Urantia Boek. § 15; 43; 46.
 25. Universele Administratie: van de bewoonde wereld tot aan het beheer van het groot universum, de administratieve regeling in het Urantia Boek dit is geheel nieuw. § 33
 26. De Levendragers: Niets gelijkend aan het concept van de Levensdragers is ooit eerder aan de mensheid doorgegeven. § 20, 58 — 63
 27. Oorsprong van het menselijk ras: Terwijl het Urantia verhaal van de oorsprong van het menselijk ras valideert in de evolutieleer, presenteert het niettemin zo'n gedetailleerd en uniek verhaal als een alles behalve originele presentatie van de menselijke vormen en oorsprong. § 62 — 63
 28. Oorsprong van de gekleurde rassen: De Urantia vertelling van de Sangik—rassen is het enig bestaande. § 64
 29. Bron en Natuur van Persoonlijkheid: Terwijl het Urantia Boek net als de wetenschap er niet in slaagt om de menselijke persoonlijkheid te definiëren, het duidt haar oorsprong en portretteert verheugend haar prachtige bestemming. (Gehele Boek)
 30. Het concept van de Gedachtenrichters: waar de Bijbel spreekt over het “ware licht dat ieder mens in de wereld verlicht”, is het vertellen van de Gedachtenrichters zoals geopenbaard in het Urantia Boek zo vol en uniek dat zij een nieuw en origineel verhaal vormen. § 107 — 111
 31. Evolutie van de Ziel: Het concept van de oorsprong, de aard en de evolutie is origineel in het Urantia Boek. § 110
 32. Identificatie van de Heilige Geest: te wijzen op de Heilige Geest zoals de aanwezigheid van de lokale Universum Moeder—Geest, is nieuw en origineel in de Urantia Papers. § 34
 33. De Zeven Assistent—Bewustzijnsgeesten: Terwijl de Bijbel melding maakt van de zeven geesten en hen in Jesaja gedeeltelijk identificeert, is het Urantia verhaal zo vol en uniek om het tot originele voorstelling te maken. § 36:5
 34. De Zonen van God in het Plaatselijk Universum: Het verhaal van lokale Universum Zonen is nieuw en origineel. § 35
 35. Het Plan van Opklimming tot “weest volmaakt”: Terwijl Jezus het mandaat verkondigde “Weest volmaakt (…)”, het aan het licht brengen van het Paradijs Opklimmingsplan in het Urantia Boek is nagenoeg nieuw en origineel concept. § 1, 7, 14, 26
 36. De Zeven Woning Werelden: Terwijl de Meester zinspeelde op “het Huis des Heren heeft vele kamers”, is het volledige verhaal naar gesteldheid en domein zowel nieuw als origineel. § 47
 37. Het Morontia Concept: Geheel het Morontia concept — de fase tussen materie en het spirituele is nieuw en origineel. § 30:4; 39:2; 48
 38. Hemelse Kunstenaars en De Reversie Leiders: Beide concepten zijn nieuw in het Urantia Boek. Het concept van de hemelse spelen en spirituele humor is welhaast nieuw. § 30:3; 48:4
 39. Het Concept Van Permanent Burgerschap: Is finaal origineel binnen het Urantia Boek. § 30: 2; 31:5; 37:9; 40:10.
 40. De Urantia Middenwezens: Waar in het Oude Testament wordt gerefereerd aan de "Nephilim" is het citaat zo onbepaald dat het Urantia verhaal van de middenwezens een nieuw en origineel verhaal vormt. § 30:9; 66:4; 77:6
 41. De Bovenmenselijke Planetaire Regering: De vertelling van de planetaire functies van de Meest Verhevenen, het Reserve Corps, en de planetaire Serafijnen is origineel, niettegenstaande de zinspeling naar het werk van de meest Verhevenen in de Bijbel. § 114
 42. De Miljarden Bewoonde Werelden: Ten tijde van de komst van de Urantia verhandelingen, was er geen literatuur over bewoonde werelden anders dan onze wereld. Het denkbeeld was nieuw. In de afgelopen jaren zijn we regelmatig speculaties over andere bewoonde planeten tegenkomen. § 12, 15
 43. Verheldering van Zonde en Rebellie: De unieke verheldering van zonde en rebellie is origineel met het Urantia Boek. § 2:2
 44. Identificatie van Adam en Eva: Het feitelijke verhaal van het legendarische vertellen van Adam en Eva is origineel. § 37:9; 74
 45. Verduidelijking van Melchizedek: De Melchizedek kroniek zoals uiteengezet in de Urantia Boek is echt een nieuw en origineel concept. § 45:4; 93
 46. Concept van de tijden van Licht en Leven: De bloei van de sterfelijke evolutie als gekenschetst in het denkbeeld van het tijdperk van licht en leven is nieuw en origineel. § 55
 47. Een Onverdeelde Geschiedenis van Urantia: Nergens anders in de wereld vindt u een consistente en onverdeelde geschiedenis van onze wereld. Voor het eerst hebben we een chronologisch overzicht van de menselijke aangelegenheden. Deel 3 v/h UB
 48. Ziekten: Het boek presenteert een nieuw en origineel uitleg van microbiële ziekten. § 65:2; 75:5; 90:3
 49. Anti—zwaartekracht: Het hele concept van anti—zwaartekracht is uniek en origineel in de Urantia Verhandelingen. Alleen tijdens het afgelopen jaar (?) heeft een wetenschapper een theorie van anti—zwaartekracht afgekondigd. § 9:3; 11; 15:8; 42
  Opmerking: Het is de vertaler onbekend welk jaar — begin 20ste eeuw — de auteur bedoelt.
  * Tegenwoordig, in het begin 21ste eeuw, wijzen de meeste professionele natuurkundigen anti—zwaartekracht als onmogelijk zijnde af. *Bron: Wikipedia.
 50. Geboortedag van Jezus: Voor het eerst in de christelijke jaartelling, weten we de echte verjaardag van Jezus — 21 augustus, 7BC. § 122
 51. Experimentele Planeet: Het feit dat Urantia een decimaal planeet is — dat de Levendragers toestemming hadden tot nieuwe eigenschappen van de biologische evolutie. Dit is informatie die voorheen niet bekend was op de planeet. § 49
 52. De Evolutie Van Religie: Terwijl u veel over de evolutie van religie op Urantia kunt lezen, is niettemin het eenvoudige verhaal verteld in de Urantia Verhandelingen uniek en origineel. § 86
 53. De unieke Reden voor Jezus‘ Zelfschenking: Het Urantia Boek presenteert een nieuwe, unieke en originele reden voor Jezus' leven en dood op onze wereld. § 120
 54. Een chronologisch verhaal van Jezus‘ leven: Het boek presenteert het enige complete verhaal van Jezus' leven op deze wereld. (Deel 4 v/h UB).
 55. Identificatie van de Twaalf Apostelen: Het is in het Urantia Boek voor het eerst dat de verwarring van de 12 Apostelen is rechtgetrokken. § 138; 139
 56. Het unieke verhaal van Maria: Het verhaal van Maria, de moeder van Jezus, is uniek en origineel. § 122
 57. Het water en de wijn: Voor zover ik weet, presenteert het Urantia Boek een originele verklaring voor dit vermeende mirakel. § 137
 58. Uitleg van Onbedoelde Wonderen: Het boek geeft een mogelijke verklaring van een groot aantal onbedoelde wonderen. § 136
 59. Jezus 'houding ten opzichte van kunst en atletiek en vrouwen: De Meester‘s houding ten opzichte van kunst en atletiek is nergens anders onthuld. § — Respectievelijk: kunst, atletiek en vrouwen: 142:4 124:3; 133:2; 138:8; 143:5; 149:2
 60. De Bergrede: Ik ben niet vertrouwd met alle literatuur over de Bergrede. Maar voor zover ik weet, is de interpretatie van dit toespreken in het Urantia Boek nieuw en origineel. § 140
 61. Het Evangelistenkorps Van de Vrouwen: Dit verhaal is nieuw, ondanks de korte vermelding van deze zaak in het Nieuwe Testament. § 150:1
 62. Rodan van Alexandrië: Dit hele verhaal is origineel met het Urantia Boek. § 160
 63. Het verhaal van Abner: Het unieke verhaal van het hoofd van Johannes de Doper is origineel in de Urantia Verhandelingen. § 144
 64. David Zebedeüs 's Intelligence Corps: Dit hele verhaal is uitsluitend te vinden in het Urantia Boek. 149; 154:5; 157:6; 186:3

 


* Concepten. Een concept is meer dan een denkbeeld; het heeft twee kanten, een intellectuele en een spirituele. De intellectuele kant is een helder idee dat de betekenis van een reeks feiten uitdrukt; maar een idee is potentieel statisch, want het kan worden gezien als een enkele, vaststaande betekenis, geïsoleerd van de rest van het organisch groeiend universum. De geestelijke kant is een waarde, vloeiend en dynamisch; het kan nooit in woorden worden gevangen, maar het kan wel worden verduisterd door de menselijke neiging tot gestandaardiseerde emotionele reacties.

De beste manier om de bijzondere betekenis te begrijpen die de auteurs aan de term “denkbeeld” geven, is om deel—passages te overdenken waaruit blijkt hoe de twee kanten, feit en waarheid, expliciet zijn gekoppeld. “De meester maakte duidelijk dat het koninkrijk des hemels moet beginnen met, en zijn middelpunt moet hebben in, het tweeledige begrip van de waarheid van het vaderschap van God en het hiermee gecorreleerde feit van de broederschap der mensen” (170:2.1). “Het evangelie van het koninkrijk is: het feit van het vaderschap van God, gekoppeld aan de waarheid die daaruit volgt, de zoonschapsbroederschap der mensen” (194:0.4).