stichting URANTIA nederlandstalig

 

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2019

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Donaties

Stichting Urantia Nederlandstalig is een organisatie van vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor de lezers van het Urantia Boek.

En zoals elke organisatie heeft ook deze stichting liquide middelen nodig om haar activiteiten te kunnen bekostigen. Een deel van die kosten wordt uit “eigen zak” bekostigd; de rest uit de beperkte middelen die de stichting heeft.

Daarom vragen wij u, indien u onze stichting een warm hart toedraagt, om een kleine donatie: elk bedrag is welkom.

U kunt uw donaties overmaken op:

Rekeningnummer:   78·14·78·189 (IBAN: NL82TRIO0781478189) van de Triodos bank (BIC: TRIONL2U)
Ten name van: Stichting Urantia Nederlandstalig

 

En wellicht ten overvloede: Stichting Urantia Nederlandstalig is een stichting en kent derhalve geen winstoogmerk.
Bij voorbaat dank.