Stichting Urantia Nederlandstalig

Informatie

Informatie over de achtergrond, de inhoud en studies van Het Urantia Boek

Evenementen

Evenementen van Stichting Urantia Nederlandstalig en andere organisaties.

Studie

Besloten online community van lezers van Het Urantia Boek.

de toekomst

De toekomst van Urantia

"De religieuze uitdaging van deze eeuw gaat de verziende en vooruitziende mannen en vrouwen met geestelijk inzicht aan, die een nieuwe, aantrekkelijke levensfilosofie zullen durven construeren op basis van de uitgebreide, voortreffelijk geïntegreerde opvattingen van kosmische waarheid, universum-schoonheid en goddelijke goedheid. " (43.3) 2:7.10

Over Stichting Urantia Nederlandstalig

In 2006 werd de Stichting Urantia Nederlandstalig opgericht. Wij zijn een non-profit organisatie zonder leden. Het belangrijkst doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van studie en verspreiding van kennis over Het Urantia Boek. Dit doen wij via informatie op onze website, door het uitbrengen van een nieuwsbrief en het organiseren van een jaarlijkse conferentie. Naast deze taken onderhouden we nauwe banden met andere organisaties die zich inzetten voor Het Urantia Boek, zoals de Urantia Association International en de Urantia Foundation. Laatstgenoemde is de uitgever van Het Urantia Boek en is in 1950 opgericht om de beheerder te zijn van de ongeschonden tekst van Het Urantia Boek.

SUN-Day 2 mei 19.30 uur

Together united | Samen één

Zondag 2 mei 2021 verzorgt stichting Urantia Nederlandstalig in samenwerking met Urantia Association International en Urantia Foundation een boeiende presentatie over het ontstaan en de geschiedenis van Het Urantia Boek en de daaruit voortvloeiende "Urantia beweging". Deze avond kunt u kennismaken met de nieuwe voorzitter van Urantia Assocation International, Enrique Traver en zullen we stilstaan bij het belang van internationale samenwerking om leringen uit Het Urantia Boek te verspreiden.

Together United | Samen één
Urantia Boek

Het Urantia Boek

Ervaringen van lezers wereldwijd

Aanmelden nieuwsbrief

Stichting Urantia Nederlandstalig verzorgt iedere twee maanden een nieuwsbrief met informatie over mogelijkheden voor studie, evenementen en artikelen, gebaseerd op Het Urantia Boek. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de stichting? Stuur dan een mail met vermelding 'Aanmelding Nieuwsbrief'.

arrow_drop_up arrow_drop_down