arrow_drop_up arrow_drop_down

Donaties

Maken ons voortbestaan mogelijk

Stichting Urantia Nederlandstalig is een organisatie van vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor de lezers van het Urantia Boek.

Ook onze stichting heeft financiele middelen nodig om haar activiteiten te kunnen bekostigen. 


Daarom vragen wij u, indien u onze stichting een warm hart toedraagt, om een kleine donatie.


U kunt uw donaties overmaken op:


Rekeningnummer:  NL82TRIO0781478189 (IBAN) / BIC: TRIONL2U

Ten name van:    Stichting Urantia Nederlandstalig


Alvast hartelijk dank voor uw donatie.