Het Urantia Boek

Meer info

Introductie

Het Urantia Boek is in 1955 verschenen in de Engelse taal en telt 2100 pagina's. Sinds 1997 is er een Nederlandse vertaling. Het boek geeft antwoorden op vele belangrijke levensvragen. Het is niet verbonden aan een kerk, een instituut, een leider, een bepaalde plaats of bepaalde rituelen. Integendeel, het Urantia Boek geeft aan dat je niemand nodig hebt voor een persoonlijk contact met God en voor antwoorden op je vragen.


Het Urantia Boek behandelt de volgende onderwerpen:

  • het wezen en de natuur van God en Zijn relatie met het universum
  • ontstaan, geschiedenis en toekomst van het universum
  • ontstaan, geschiedenis en toekomst van de Aarde (die in het boek Urantia wordt genoemd)
  • ontstaan, geschiedenis en toekomst van de mens
  • oorsprong, evolutie en toekomstige opgaven voor religie, kerk en staat
  • het leven en onderricht van Jezus


De boodschap van het Urantia Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmingsavontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum.

De visie van het Urantia Boek op wetenschap, filosofie en religie is misschien wel de duidelijkste en meest precieze integratie van die onderwerpen die beschikbaar is voor de hedendaagse mens. Nauwelijks wordt eraan getwijfeld door de honderdduizenden mensen die over de gehele wereld het Urantia Boek hebben gekocht, gelezen en bestudeerd: Het Urantia Boek heeft het vermogen een belangrijke bijdrage te leveren aan het religieuze en filosofische gedachtengoed van alle volken. We hopen dat het een belangrijke rol kan spelen bij de vormgeving van de bestemming van de wereld.

Steeds opnieuw hebben mensen over de gehele wereld ontdekt dat het Boek een diepe indruk heeft gemaakt en hun leven heeft veranderd. Het heeft hen geïnspireerd en gestimuleerd om nieuwe niveaus van geestelijke groei en van verbeterde leefwijzen te bereiken.

Terwijl bijna elke generatie wel een aantal mensen voortbrengt die zich opwerpen als de dragers van een 'nieuwe openbaring', is het verrassende van het Urantia Boek dat het geen nieuwe georganiseerde religie bepleit. De gezichtspunten in het Boek bouwen voort op de religieuze erfenissen van verleden en heden, en zijn een aanmoediging voor een persoonlijke levende religie, gebaseerd op geloofsvertrouwen en dienstbaarheid aan de medemens. Ook bepleit het Urantia Boek een persoonlijke relatie met God, en beschrijft het hoe aan zo'n relatie gestalte te geven is. Tot in verrassende details wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe het mogelijk is dat God tegelijk ver van ons verwijderd op het Paradijs is en toch in het bewustzijn van elk van ons levend en direct aanwezig is.

Lezers over Het Urantia Boek

Van alle hemelse openbaringen die in boekvorm zijn verschenen, is Het Urantia Boek misschien wel de meest opzienbarende. Dikker dan de Bijbel en verondersteld geschreven te zijn door een interplanetair korps van hemelse wezens, kwam het voor het eerst in 1955 op de markt in Amerika. Sindsdien is het boek op een mondiale triomftocht, dagelijks nieuwe mensenharten aan zijn zegekar bindend. Ook in Nederland zijn er tal van enthousiaste lezers die beweren diepgaand door het boek beïnvloed te zijn. ParaVisie Magazine sprak enkelen van hen. “Wanneer ik het lees, voel ik me één met het universum.”

Het Urantiaboek bestellen

arrow_drop_up arrow_drop_down