Over de Stichting

Achtergrond

In 2007 werd de Stichting Urantia Nederlandstalig opgericht, een non-profit organisatie zonder leden. Het belangrijkst doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van studie en verspreiding van kennis over Het Urantia Boek. Dit doen wij via informatie op onze website, door het uitbrengen van een nieuwsbrief en het organiseren van een jaarlijkse conferentie. Naast deze taken onderhouden we nauwe banden met andere organisaties die zich inzetten voor Het Urantia Boek, zoals Urantia Association International en Urantia Foundation. Laatstgenoemde is de uitgever van Het Urantia Boek en is in 1950 opgericht om de beheerder te zijn van de ongeschonden tekst van Het Urantia Boek.


Urantia Association International

In 2014 is stichting Urantia Nederlandstalig officieel lid geworden van Urantia Association International, afgekort UAI.

Het lidmaatschap van de UAI biedt ons hulp en ondersteuning in vele zaken. Hieronder een korte uitleg.

Urantia Association International is een basisorganisatie voor leden; haar doelen worden bereikt op het lokale niveau van de Nationale en Lokale Verenigingen die zijn samengesteld uit lezers van Het Urantia Boek wereldwijd.

Het Centraal Bestuur van de Vereniging bestaat uit een Vertegenwoordigende Raad (RC), een Internationale Serviceraad (ISB), een Gerechtelijke Commissie en de Uitvoerend Directeur. 

De vertegenwoordigende raad bestaat uit de presidenten en vicepresidenten van de nationale verenigingen en fungeert als de wetgevende tak van de Urantia-association.

De International Service Board  (ISB) fungeert als de uitvoerende macht en voert de dagelijkse zaken van de Association. 

Urantia Foundation

wij onderhouden nauwe contacten met Urantia Foundation. 

The Urantia Foundation in Amerika is de uitgever van het Urantia Boek en heeft ook het beheer van vertalingen in handen. Om deze opdracht goed te kunnen vervullen, is de Urantia Foundation houdster van alle auteursrechten (copyrights) van de Engelse tekst en van alle vertalingen, maar ook van de woord- en beeldmerken “Urantia", “Urantian”, “The Urantia Book”, “het Urantia Boek” en het Concentrische Cirkels Symbool (het Concentrische Cirkels Symbool).


Vertalingen e.a.

Van alle vertalingen is een digitale versie beschikbaar op het internet die je online kunt lezen of kunt downloaden. De Nederlandse vertaling kunt u hier online lezen.

The Urantia Book Fellowship biedt de mogelijkheid om naar de Engelstalige tekst te luisteren.


 

Activiteiten Stichting Urantia Nederlandstalig

Informatie

nformatie over de achtergrond, de inhoud en studies van Het Urantia Boek.

Evenementen

Evenementen van Stichting Urantia Nederlandstalig en andere organisaties.

Studie

Besloten online community van lezers van Het Urantia Boek.

Contact 

Vragen over Het Urantia Boek of

inschrijven voor onze nieuwsbrief?

arrow_drop_up arrow_drop_down