SUN-day

Iedere eerste zondag van de maand

Sunday Urantia Nederland
Together united

Zondag 2 mei 2021 19.30 uur

Together united | Samen één

Zondag 2 mei 2021 verzorgt stichting Urantia Nederlandstalig in samenwerking met Urantia Association International en Urantia Foundation een boeiende presentatie over het ontstaan en de geschiedenis van Het Urantia Boek en de daaruit voortvloeiende "Urantia beweging". Deze avond kunt u kennismaken met de nieuwe voorzitter van Urantia Association International, Enrique Traver en zullen we stilstaan bij het belang van internationale samenwerking om leringen uit Het Urantia Boek te verspreiden.

U krijgt uitleg over de werkzaamheden van Urantia Association International, Urantia Foundation en stichting Urantia Nederlandstalig. Door (internationale) samenwerking is er in de afgelopen jaren veel bereikt en deze verbondenheid geeft ons als stichting veel mogelijkheden voor de toekomst.

Tijdens deze SUN-Day zal deels Engels gesproken worden, maar tussentijds zal er vertaald worden zodat een ieder de presentaties kan volgen. 

Er zullen deze avond naast onze eigen lezers, gasten vanuit Urantia Association International als Urantia Foundation aanwezig zijn. 

SUN-day

Zondag 7 maart 2021 19.30 uur

Het aan ons geschonken levenswater

Op de SUN-day van zondag 7 maart 2021 zijn Michel en Denise te gast. Zij laten horen dat wat in               Het Urantia Boek geschreven staat wel degelijk exact wetenschappelijk is en te bewijzen valt. 

Wat in de wereld waarneembaar is, bestaat, zelfs al is het niet altijd tastbaar.

Maar … het kan het worden !!! 


Omtrent verhandeling 58:1, wensen zij jullie te vertellen tot wat één zin in het hoofdstuk 1.4 heeft geleid. Wellicht overkwam het ook anderen, dat opborrelend inzicht bij het lezen en het bestuderen van wat in

Het Urantia Boek staat geschreven.


58:1.4

“Uw primitieve voorzaten bewogen zich vrij door de zilte oceaan; heden ten dage beweegt zich dezelfde, op oceaanwater lijkende, zoutoplossing vrij door uw lichaam, daarbij iedere individuele cel omspoelend met een chemische vloeistof die in alle essentiële kenmerken vergelijkbaar is met het zoute water dat de eerste reacties stimuleerde van het protoplasma van de eerste levende cellen die op de planeet functioneerden.” 


Deze tekst spoorde hen aan werkelijk alles in het werk te stellen wat van tel is voor de mensheid: het behouden of herwinnen van een goede gezondheid.

Wat God in volmaaktheid heeft voorzien, is, opdat Zijn kinderen (de mensen) er iets mee zouden kunnen aanvangen zodat het iets of iemand dient.

Waarde toekenning aan het geschrevene was uiteindelijk aanleiding om datgene, wat ze al uit vroegere ervaringen meedroegen, concreet in daden om te zetten.

Het besef dat de vrijwillige nooit aflatende actie van God, gegroeid uit Zijn persoonlijke creatieve en weloverwogen gedachte, een voortdurend uitvoerend volmaakt handelen is, werd en is hun drijfveer van alledag.


”Ja, een zin uit een tekst kan leiden tot iets zinnigs en als de mens er de zin van inziet kan hij er absoluut zinnig mee omgaan.” (Denise en Michel)


Verhandelingen die u ter voorbereiding kunt lezen: 

Evolutionaire levenstechnieken (65:6.2)

De periode van de overgang (58:6.5)

De eerste vereisten voor het fysisch leven (58:1.4)

De zeven bewustzijnsgeesten (36:5.2) 

Het dienstbetoon van bewustzijn (9:5.1) 

Wezens persoonlijkheid (16:8.5)

Persoonlijkheid en realiteit (112:1)

Zondag 7 februari 2021

Samenwerken en verbinden

Een bijdrage aan de tweede SUN-day zal verzorgd worden door Saskia Strik. Het onderwerp samenwerking en verbinding raakt haar in het dagelijks leven en wat is het fijn dat Het Urantia Boek hier zoveel informatie over geeft.


U krijgt deze avond ook een virtuele rondleiding in de digitale community, waar we u graag enthousiast voor willen maken. De community is de plek om elkaar te vinden voor contact, studie, samen lezen, uitwisseling en delen

Sunday 3 januari 2021 Lezing stichting Urantia

Zondag 3 januari 2021 19.30 uur

Het koninkrijk IS

De eerste SUN-day zal verzorgd worden door Bert Volkers. Hij heeft zich verdiept in één van de belangrijkste uitspraken die Jezus ooit gedaan heeft: "Het koninkrijk Gods is binnen u lieden"

"Laat ons diep beseffen kinderen van God te zijn."

Het belooft een interactieve avond te worden waarin we gezamenlijk op zoek gaan naar antwoorden en stilstaan bij dit koninkrijk. Wilt u zich voorbereiden? Dan kunt u in Het Urantia Boek op zoek gaan naar Verhandelingen betreffende dit onderwerp (bijvoorbeeld Verhandeling 170.4.8)

arrow_drop_up arrow_drop_down